రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

1/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

2/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

3/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

4/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

5/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

6/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

7/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

8/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

9/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

10/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

11/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

12/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

13/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

14/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

15/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం

16/16

రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై ఇండియా ఘన విజయం


ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని